0
Košarica

Košarica je prazna.

0
Zapri

Nagradna igra

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

„OSVOJI VIRTUANO IN HASHTAG STRATEGIJO“

Organizator

Organizator nagradne igre  „Osvoji očala Scott“ je podjetje Enduro d.o.o., Trg 60a, 2391 Prevalje, DŠ: 50284932, MŠ: 6324568000

Nagradna igra ni sponzorirana, izvedena ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook/Instagram.

Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri izrecno sprejemate vse tukaj navedene splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre.

Namen

Namen nagradne igre je promocija podjetja Enduro d.o.o. na socialnih omrežjih

Trajanje

Nagradna igra traja od 03.01.2022 od 15.00 ure  do 06.01.2022 do 24:00 ure.

Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je starejša od 15 let in se strinja s temi splošnimi pogoji sodelovanja.

Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil.

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@enduro.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

Potek nagradne igre

Sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da na profilu soc. omrežja Instagram www.instagram.com/endurobike_shop v času njenega trajanja pod konkretno določenimi objavami označijo vsaj 1 prijatelja, »like-jo« objavo in sledijo omenjenemu profilu endurobike_shop Uporabniki, ki konkretno objavo delijo tudi v svojem instagram story-ju, se štejejo, kot da pri tej objavi sodelujejo dvakrat. Sodelovanje pod posamezno objavo je možno od časa objave konkretne objave pa do zaključka trajanja celotne nagradne igre.

Izmed tistih, ki bodo sodelovali v nagradni igri v skladu s temi pravili, bo organizator naslednji dan po koncu trajanja nagradne igre, to je dne 07.01.2022 izžrebal 1 nagrajenca. Posameznik lahko sodeluje pod objavo v času trajanja nagradne igre. Posameznik lahko prejme samo tisto nagrado za katero je sodeloval (žrebanje konkretno določene nagrade v objavi se opravi izmed vseh posameznikov, ki so sodelovali pod to objavo).

Nakup kateregakoli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Nagrade

V nagradni igri bo podeljena 1 nagrada, smučarska očala Scott.

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

V nagradni igri ne smejo sodelovati in do nagrad niso upravičene osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izven zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni z objavo na profilu www.instagram.com/endurobike_shop in sicer po koncu trajanja nagradne igre (16.01.2022). Nagrajenci bodo lahko objavljeni tudi na časovnici Facebook strani organizatorja. Nagrajenci izrecno dovoljujejo takšno objavo svojega imena in priimka oz.imena, ki ga uporabljajo na soc.omrežju.

Nagrajenci bodo po zaključku nagradne igre pozvani, da v roku 7 dni od zaključka nagradne igre organizatorju posredujejo svoj naslov za pošiljanje nagrade. Nagrade bodo poslane preko e-pošte, do najkasneje dne 20.1.2022. Če nagrajenec ne posreduje potrebnih podatkov v roku, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti, organizator pa je v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drugi namen.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade

– se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

– nagrajenec ne sporoči svojega naslova v določenem roku

– nagrajenec nagrade ne prevzame (mu priporočena pošiljka ni vročena).

Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

Škoda in višja sila

Posameznik sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Namen zbiranja in hranjenja podatkov

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov je izvedba nagradne igre. Osebne podatke (ime in priimek oz.ime, ki ga posameznik uporablja na socialnih omrežjih) organizator hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov (zaključek nagradne igre) oz. na podlagi pisnega preklica posameznika, se podatki nemudoma izbrišejo.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje, da do konca trajanja nagradne igre oz.do preklica privolitve zbira in obdeluje njegove v nagradni igri zbrane osebne podatke (ime in priimek oz.ime, s katerim posameznik sodeluje v nagradni igri) za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • objave in obveščanja nagrajencev;
 • podelitve nagrad;

Vsi podatki oseb, ki ne bodo prejemniki nagrad, bodo po zaključku nagradne igre nemudoma izbrisani.

Upravljalec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli izbris svojih podatkov, lahko zahtevo poda na info@enduro.si.

Podatki o nagrajencih se na sedežu podjetja hranijo eno leto.

Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu

www.enduro.si

kjer so dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre, jih sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih sodelovanj v nagradni igri. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje  pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.instagram.com/endurobike_shop

Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Datum objave: 03.01. 2021, Enduro d.o.o.

Izberite polja, ki naj bodo prikazana. Druga bodo skrita. Povlecite in spustite za preureditev vrstnega reda.
 • Slika
 • SKU
 • Rating
 • Cena
 • Zaloga
 • Zaloga
 • Dodaj v košarico
 • Opis
 • Content
 • Teža
 • Additional information
Kliknite zunaj, da skrijete vrstico za primerjanje
Primerjaj